El passat ple  28 de novembre  se’ns va presentar la fusió de dos consorcis sanitaris, després de que durant tot l’any hem anat assabentant-nos d’alguna informació pertinent a compte gotes, però fins fa dos setmanes no se’ns ha fet arribar tota la documentació, que com comprendran, a part del propi conveni també s’ha de tenir en […]