El ple de Sant Pere de Ribes aprova una moció per a estudiar la readaptació del Mercat de la Sínia al voltant del Km. O. Es va donar compte també de la interposició d’un conscienciós administratiu per part de l’interventor municipal i de l’aprovació de la reducció de tarifes de l’Espai Blau. El ple municipal […]