La Agrupació de Electors Fem Poble, com a grup polític amb representació al Ajuntament de Sant Pere de Ribes, rep una sèrie de subvencions mensuals.  Cada mes, rebem 375.50€ per tenir representació política i 309€ més per cada regidor que tenim (és a dir, 927€).

Aquests diners son administrats segons les decisions entomades pel Consell Ciutadà que es reuneix mensualment.

D’altra banda tenim un altre tipus d’ingressos que són els que es paguen als nostres regidors per la assistència a plens, juntes i comissions del Ajuntament. Per cada ple al que assisteix un regidor de Fem Poble ingressa 95€, mentre que per cada reunió, comissió o junta a la que assisteix ingressa 57€.  A aquests ingressos s’ha de descomptar l’IRPF.

Aquests diners son personals dels regidors, ja que és un ingrés en el que la Agrupació de Electors no pot actuar.  Als plens hi assistim sempre tots/es els regidors/es, mentre que a les juntes, comissions i reunions ens les hem repartides entre els/les tres regidors/es de forma igualitària.

A diferència d’altres ajuntaments propers, el cost polític de Sant Pere de Ribes és molt més baix que a Cubelles, Sitges i Vilanova, fet que valorem com a molt positiu i exemplar.