???? Propostes Pressupostos Municipals 2018

Des de Fem Poble hem encetat el debat del Pressupost de 2018 obrint un procés participatiu de debat col·lectiu on hem valorat els acords arribats l’any passat amb l’equip de Govern, alhora que hem analitzat les diferents pro- blemàtiques que necessiten accions urgents. L’objectiu que ens plantegem aquest any és continuar reivindicant les línies de treball de polítiques d’accés a l’habitatge i a la mobilitat, de dinamització cultural i preservació social, però després de l’experiència d’aquest any demanar d’una evolució a una segona etapa d’aquestes i encaminar-nos en un model de municipi que tingui com a base fonamental la salut i el benestar de la nostra ciutadania, amb línies de treball arran del Pla Municipal de Salut conjuntament amb serveis socials i l’educació vehiculades també amb la dinamització del comerç local.

Enguany, enfrontem els Pressupostos Municipals amb una visió crítica del de- senvolupament dels acords d’aquest any, on a part dels projectes acordats si nalitzats i els quals ja farem el seu pertinent balanç, destaquem ara els grans projectes no resolts, els quals s’havien pactat a l’inici: de la 2a fase d’El Local, la recuperació del Teatre Municipal i l’ampliació de les biblioteques.

En aquest sentit, no només exigirem la resolució dels acords previs, sinó que tenim diferents propostes per resoldre problemàtiques concretes. Podeu llegir les propostes complertes desde el lector online o descarregant a través de l’enllaç:

[LINK de Descàrrega]

 


???? Resultats Enquesta Fem Poble

Aquest any hem fet un procés online participatiu a través de les xarxes socials per consultar a la ciutadania sobre les seves opinions, propostes i coneixements sobre la situació política municipal. Estem satisfets amb la partició que ha sigut prou leevada al tenir en compte que la gent més activa de l’agrupació no ha participat per no influir en els resultats. Us adjuntem els resultats complerts, entre els quals està la resposta a cadascuna de les preguntes i les propostes rebudes.

Destaquem per això, el grau de prioritats que ha guanyat la consulta:

  • ○  Educació. 71,6{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} (48 persones).
  • ○  Serveis Socials i Salut. 71,6{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} (48 persones).
  • ○  Cultura. 53,7{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9}{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} (36 persones).

[LINK de Descàrrega]