Al plè del dia 31 de maig, el grup municipal Fem Poble presentarem dues mocions. La primera és una moció per Reclamar al Govern de la Generalitat que no desplaci el centre de gravetat de la Formació Professional, amb la nova Llei, del Departament d’Ensenyament al Departament de la Presidència o al Departament d’Empresa i Coneixement, l’objectiu donar suport al «Manifest per l’adscripció de l’Agencia Pública de la Formació i Qualificació Professionals al Departament d’Ensenyament», signat pels sindicats USTEC-STEs, ASPEPC- SPS, CGT, SEPC, SE i l’Assemblea Groga, que reclama al Govern de la Generalitat que l’esmentada Agència sigui adscrita al Departament d’Ensenyament. Per que entenem que la formació professional és component professional, educatiu i, sobretot, acadèmic que ha de ser de qüalitat i gratuït.

La segona moció que portarem al plè de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes és per a la creació d’una comissió d’estudi, formada per representants polítics i tècnics per l’estudi de la viabilitat de la municipalització dels serveis externalitzats per l’Ajuntament, proposta a la que s’ha afegit UM9- CUP i presentem conjuntament.

Des de Fem Poble, veiem la necessitat d’obrir el debat sobre la municipalització dels serveis que presta el nostre Ajuntament al municipi. La nostra proposta parteix de la idea política que els serveis públics destinats a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania no han de ser un negoci. Des del nostre punt de vista l’externalització de serveis té sentit quan aquesta es fa a organitzacions amb finalitats socials, tal com per exemple realitza la Mancomunitat TEGAR al nostre municipi amb el manteniment de jardins.

water_01

Sobre el servei de l’aigua, a Sant Pere de Ribes, com al 90{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} dels municipis amb gestió privada de Catalunya, estem abastits per una empresa del grup Agbar, en el nostre cas Sorea, estem parlant per tant que l’externalització d’aquest servei públic ha donat peu a pràcticament un monopoli econòmic en mans d’una empresa privada. Entenem que municipalitzar serveis bàsics com l’aigua és imprescindible per recuperar el control públic sobre l’economia. A més, considerem la municipalització dels serveis públics com una lluita estratègica i fonamental de cara a la construcció d’una societat i una economia diferents.

Ja vam denunciar a l’anterior plè el cas esmentat de SOREA, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes els va adjudicar la gestió del servei públic de clavegueram i la redacció d’un pla director el 2011 i des de aleshores han trigat 5 anys a presentar un projecte que per contracte havien de presentar en 4 mesos. Per nosaltres una prova local més que l’externalització d’un servei a una empresa privada no es sinònim de per si, d’una gestió més eficient.

En el cas de la municipalització de l’aigua és una forta tendència en l’àmbit mundial, tant per part països de renda alta com dels menys desenvolupats. Encara que la majoria de casos es donen als països més desenvolupats perquè les autoritats són menys dependents de préstecs bancaris internacionals i per tant tenen més poder i recursos administratius. Alguns exemples rellevants són París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín, Bogotá, Kuala Lumpur i La Paz.

fempoble_01

A Catalunya per exemple les poblacions de Mataró, Manresa, Montornès del Vallès o Arenys de Munt han recuperat aquest servei en els darrers anys. Recentment, aquest any, diferents poblacions catalanes han fet un pas endavant important signants convenis de col·laboració entre municipis precisament per treballar conjuntament en l’avanç en aquesta matèria, és el cas dels alcaldes i alcaldesses de Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Ripollet, Badalona i Barberà del Vallès.

Des de Fem Poble comprenem que la proliferació de l’externalització de serveis bàsics per part dels ajuntaments a l’estat va ser originaria en molts casos per la necessitat dels ajuntaments democràtics d’aconseguir recursos econòmics per respondre a les urgències de la ciutadania en un moment on estava “tot per fer” i com en el cas del nostre municipi calia construir l’asfaltat dels carrers, l’enllumenat, centres d’atenció primària, biblioteques… Igualment entenem que hem d’avançar en la recuperació de la gestió directa d’aquests serveis en favor no només de la recuperació de la sobirania popular sobre els recursos econòmics sinó també per avançar a un model de gestió

més eficient, transparent i del que puguin participar els veïns i veïnes. Municipalitzar serveis però, no és una feina fàcil, a l’Estat espanyol existeixen només dues maneres legals per municipalitzar un servei: no renovar el contracte o rescindir-ho. Ambdues alternatives presenten serioses dificultats i riscos per als Ajuntaments; situació agreujada també per algunes reformes aprovades pel Partit Popular en els últims anys. Per tant, les dificultats amb què s’han trobat els nous governs municipals són l’expressió d’un ambient polític i legal dissenyat per desincentivar qualsevol moviment de recuperació d’el privatitzat. A més, suposa diferents reptes pels governs municipals, agreujats amb l’entrada en vigor de l’LRSAL amb el qual els ajuntaments haurien de gestionar aquests serveis sense poder augmentar la plantilla municipal.