Article aparegut originalment a l'Eco de Ribes al gener de 2017, suplement possible gràcies a la implicació de joves del municipi.

Sant Pere de Ribes aprova els pressupostos de 2017 degut a un acord al que es va arribar per part de Fem Poble i PSC, en el qual es donava el vot favorable al govern a canvi d’una bateria de propostes en matèria d’habitatge, mobilitat i cultura, i una nova forma de treball. Titllat com “vendre’s per menys d’un plat de llenties” per part de UM9. I amb raó: un partit que ha sorgit per donar una alenada de progressisme a les polítiques municipals aprovant els pressupostos a un PSC que en anteriors pressupostos afavoria l’externalització de serveis, que té una gestió deficient dels RRHH de l’Ajuntament, manca de transparència, i “Dona, la clau”. Ironia.Sembla que el fons de la qüestió no s’ha volgut veure. Mentre que els partits tradicionals del municipi es tanquen a les seves files a l’hora de formular propostes i les intenten incloure als pressupostos com si fos la carta als reis sense oferir cap canvi circumstancial, des de Fem Poble s’obre el debat a tota la ciutadania (i no solament als seus militants) per intentar canviar la línia de treball de l’ajuntament a tots els nivells: apostant per polítiques a llarg termini, de caire més social i que necessiten del seu suport i fiscalització constant per dur-les a terme. Mostra un canvi i potenciació del concepte democràcia, tant trencat, sobre-utilitzat i buit de significat actualment.

lentejas

En aquest punt, un es pregunta si és preferible el “plat de llenties” que intenta ser una eina de canvi real o, pel contrari, mantenir-se estàtic. És necessari analitzar la situació actual: un context en el que la ciutadania és mòbil i ja no es reflexa en la passivitat democràtica; la societat ha evolucionat cap a l’emergència d’un subjecte actiu. Aquest nou actor, que són les nostres conciutadanes, han de formar el seu espai de participació per aportar canvis si des de les institucions (incloent partits tradicionals) se’ls rebutja. I a Sant Pere de Ribes s’ha format i està reflectint les demandes que se’n deriven d’aquest nou context.

Ricard Fontcuberta Martínez