Article del regidor de Fem Poble, Daniel Carabantes, publicat a Eixdiari el 01-09-2017

Fa uns dies, una veïna del municipi em va preguntar si era cert que a Sant Pere de Ribes teníem un 40{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} de pèrdues del sistema d’abastament d’aigua potable. La resposta va ser molt clara i detallada.

El març de 2017 ens va arribar el Pla Director de l’Aigua, on es feia una diagnosi de la situació actual de la xarxa d’abastament d’aigua potable i es proposaven diferents actuacions amb una calendarització i uns pressupostos orientatius.

En aquest Pla podem observar amb gran detall aquesta diagnosi, que evidenciava la necessitat d’inversions. Es parlava de canonades de fibrociment, de punts concrets que necessitaven més aigua, però, sobretot, del baix rendiment que té la xarxa: un 60,11{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} (a 2014). Podríem diferenciar entre els rendiments dels sectors de la xarxa (a 2014): Ribes 52,01{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9}, Roquetes 70,31{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9}, Mas Alba 62,32{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9}, Can Pere de la Plana 67,10{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} i Rocamar 62,66{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9}.

Aquests rendiments per si sols no s’entenen, perquè s’ha de mirar l’evolució de la xarxa. I aquí és on es pot veure com hi ha un descens des de 2011, on a Ribes teníem uns valors 64,94{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} i a Roquetes del 89,01{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} a 2012. A nivell general, a 2011 es presentava un rendiment del 70{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} (Figura 1). Aquest {b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} de pèrdua pot semblar poc, però parlem que hi ha una pèrdua anual que passa de 2011 amb 620.000 m3 d’aigua a 2014 amb una pèrdua de 887.000 m3.

Gràfic de rendiments per sectors al llarg dels anys d’estudi.

I és doncs, quan ens preguntem: què ha passat? Qui ha d’assumir aquesta responsabilitat? (Perquè hem de recordar que la gestió de l’aigua està externalitzada a SOREA). Doncs molt senzill: l’Ajuntament!

El problema recau quan no es realitza un bon manteniment de la xarxa, perquè l’empresa concessionària es passeja com vol per la delgada línea roja que hi ha entre inversió i manteniment. I el final del conte sempre és el mateix: l’Ajuntament a pagar!

El Pla contempla arribar al 2024, tot i que comença amb retard, a un rendiment del 80{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} amb una inversió d’uns 11 milions, dels quals l’Ajuntament n’assumirà 8 milions. Xifres amunt o xifres avall, doncs encara queda per matissar certes partides de les que s’inclouen al Pla.

Aquest meravellós 80{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} del rendiment, no és un número a l’atzar, ni un oasi que es desitgi, sinó un miratge que amagava darrere una clàusula entre l’acord de l’Ajuntament i Aigües de Sant Pere de Ribes, on s’especifica que l’empresa concessionària actuarà sobre les obres per mantenir un rendiment elevat, sempre que estigui per sobre del 80{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9}! En cas contrari, i tal com estem ara: es renten les mans!

El maig de 2016 vam posar sobre la taula obrir el debat sobre la gestió de les concessions, mitjançant una comissió d’estudi per poder valorar la remunicipalització de serveis. A dia d’avui ni se l’ha convocat, ni s’ha mostrat cap intenció per part de l’equip de govern de convocar-la, malgrat la reiteració que hem fet gairebé a cada Ple.

Està molt clar, que la gestió indirecta només ha servit perquè certes empreses aconsegueixin el monopoli dels serveis, s’omplin les butxaques a costa del calerons de la ciutadania i atorguin un servei pèssim al poble. Així ho remarcava l’informe del Tribunal de Comptes de 2011: la gestió indirecta és més cara i menys eficient que la gestió directa.

Només hi ha possibilitat per fer front a això: fer una aposta valenta per arribar a un nou model de gestió de municipi. I això, a hores d’ara, no passa pel PSC de Sant Pere de Ribes.