Ple de Sant Pere de Ribes 1a part 26-04-2022 - YouTube

Avui es porta a votació un Pla de Reactivació que consta de 8,5 milions d’€, on destaquen partides com els Plans locals d’ocupació, per l’accès a l’habitatge, la creció d’una comunitat energètica, la gestió de residus, la xarxa de clavegueram i la pista coberta de Les Roquetes.

Si analitzem en profunditat, una de les línies de treball que mostra el Govern és “el foment d’atenció a les persones”, on s’inclou una partida per 235.000€ en polítiques d’habitatge. Des del nostre grup ja vam fer saber al Govern que actualment tenim un possible bloc de pisos per fer tanteig i retracte. I en canvi, l’executiu no era coneixedor. Algo que ens va sorprendre, però a dia d’avui encara no ens han donat resposta a aquesta proposta. No podem entendre que facilitem aquesta informació i ni s’immuti aquest Govern.

Així mateix, vam preguntar pel Projecte de la Plataforma de Serveis Socials. On s’havien destinat 30.000€ en el Pressupost i que a data d’avui encara no se’ns ha fet arribar cap proposta del tema. Un projecte que venim arrossegant fa dos anys i que ara se’ns diu que ja estan definides les línies d’acció que ja estem oferint en l’actualitat. És a dir, no s’ha engegat res.

En aquest sentit, també vam demanar un agument dels ajuts al lloguer, que tampoc hem vist reflexat, malgrat se’ns ha dit que s’ha agumentat.

Una altra línia de treball del Govern ha estat “el Foment de l’ocupació”, on s’inclou una gran partida de 900.000€ pel Pla Local d’ocupació segons la memòria d’alcaldia, però segons l’Annex només es mostren 400.000€. En tot cas, de nou manca aquesta convocatòria pública i transparent amb una taula de seguiment pels plans d’ocupació. La ciutadania té dret a exigir transparència i màxima eficacia en la selecció dels beneficiats i beneficiades.

Ens alegra veure aquest Pla de Reactivació Cultural, així com les millores a equipaments esportius. Ens sobta, però, la dotació per la pista coberta a Les Roquetes. Doncs tenint l’antecedent de Ribes, on inicialment es destinaven 300.000€ i van acabar sent 2 milions… no sé si és realista destinar 200.000€.

També volem recordar una proposta que vam realitzar el novembre de 2017, com era una nova llar d’infants a Les Roquetes, per la clara necessitat. El seu govern s’ha empenyat en que no era necessària. Després que sí, després que no, Finalment que es necessitava un estudi de “necessitats”. I ara, sense saber si es té l’estudi, se’ns diu que sí, que és molt necessària. I que s’incorpora en “Millores centres educatius” en una partida de 80.000€. Una partida que segons la fitxa tècnica indica: Millores als edificis educatius (llars d’infants i escoles) com arranjament de patis i de les instal·lacions hidràuliques i elèctriques. És a dir, de nous projectes de llars d’infants ni se l’esperen. Un altre error, per la seva part.

La tercera línia de treball del Govern és el Foment del Comerç Local i Turisme, on destaca el Pla de Comerç Local amb 200.000€. Esperem que sigui en la Taula de Comerç Local o en el Consell de Comerç Local, però que podem treballar les línies d’accions de manera conjunta.

La darrera línia de treball del Govern és el foment de la sostenibilitat i el medi ambient, on s’inclouen les millores de la xarxa de clavegueram, de l’enllumenat, així com la millora de la gestió de residus i la creació de la comunitat energètica. En referència a l’enllumenat públic, caldria una dotació major, degut al deplorable estat de molts quadres de llum, així com de connexions perilloses i antigues en molts carrers. 

Pel que fa a la Comunitat Energètica es destinen 200.000€, en un projecte que podria posar de relleu la tasca que es fa des del municipi, però no entenem com a la vegada volem externalitzar la planta de biomassa. No entenem aquest gir de la situació. De la mateixa manera, no entenem que ni es mencioni en la memòria d’alcaldia la xifra de 1,25 milions d’euros en que s’ha incrementat la gestió de residus. Cal recordar que es porta dos anys pujant taxes, 8 anys d’increment de costos, on s’ha realitzat una prova pilot i no en tenim notícies; on es vol canviar el model sense saber què suceeix. I el més greu de tot, el nostre grup ja va avisar que s’havia de fer una inspecció a l’empresa concessionària per la gestió del servei i el Govern es va negar a fer res.

Després d’aquest anàlisi, ja no entrem en propostes presentades pel nostre grup que directament ni s’han inclòs ara ni en el pressupost, i ni s’han volgut treballat, malgrat van ser acordades en darrers pressupostos. Perquè el que veiem és una clara línia de treball opac per part del Govern, en el “quiero y no puedo” de fer projectes, en deixar les coses a mitges i sense cap concreció. Sense voler debatre models de gestió de qualsevol mena, perpetuant aquest problema estructural que han generat en aquesta legislatura. I sobretot, sense voler escoltar els advertiments que s’han fet des de la oposició. 

És per això que el nostre grup ja va avisar-los el passat novembre amb els incompliments i la deriva del seu Govern davant la gestió de l’Ajuntament. No podem continuar tolerant aquest menysteniment al nostre treball. Per tots aquests motius, el nostre grup votarà en contra.