Daniel Carabantes considera indignant que els inquilins hagin de pagar les instal·lacions bàsiques d’aigua, llum i calefacció i que per entrar a viure a un lloguer social s’hagi de fer […]