Daniel Carabantes considera indignant que els inquilins hagin de pagar les instal·lacions bàsiques d’aigua, llum i calefacció i que per entrar a viure a un lloguer social s’hagi de fer una primera despesa de fins a 3.400 euros.

També ho pots llegir a EIXDIARI.

Fem Poble – En Comú Podem ha denunciat la incorporació de clàusules abusives en l’accés als 43 pisos de la Promoció Xaloc de lloguer social a la Masia Nova de Les Roquetes. La formació ha explicat que les guanyadores i guanyadors del concurs públic per accedir a un habitatge de lloguer social han sigut sorpresos amb la notícia que han de fer-se càrrec dels costos d’instal·lació de la llum, l’aigua i la calefacció d’aquests pisos. Una despesa que Fem Poble considera que hauria de ser assumida per les promotores beneficiades de la cessió gratuïta de sòl públic per 75 anys (amb una possible pròrroga de 24 anys), ja que recorden que “les inquilines i inquilins són llogateres i no té sentit que paguin les instal·lacions bàsiques”. A més, han posat de manifest que ni al conveni per a l’establiment de les condicions del dret de superfície a la Fundació Privada Salas i a la Fundació Privada Nou Lloc Habitatge Social, ni a les bases d’adjudicació especifiques per als 43 habitatges de lloguer social a les quals es van inscriure centenars de veïnes i veïns, no es mencionava que l’arrendatari hauria de sufragar el cost de les instal·lacions i fiances dels comptadors d’aigua, electricitat i calefacció.

3.000 € per entrar a viure: la sorpresa que s’han trobat les inquilines i inquilins de la promoció de  lloguer social

A més, expliquen que a aquesta despesa extraordinària se li ha de sumar la taxa d’escombraries, el pagament de la comunitat, dos mesos de fiança i el manteniment i les fiances dels comptadors. El que suposa que per l’entrada d’un pis – que suposadament és social – un inquilí o inquilina s’ha trobat que ha de fer una despesa el primer mes d’entre 2.700 € i 3.400 €. És per aquest motiu que Fem Poble considera abusives aquestes clàusules extraordinàries i reclama al govern que han de ser les promotores les que es facin càrrec de les despeses extraordinàries de les instal·lacions dels comptadors i fiances de l’electricitat, aigua i calefacció, amb el benentès que ni al conveni ni a les bases d’adjudicació s’advertia a les persones concursants que haurien de pagar per aquests.

Fem Poble demana al govern que faci públic el nombre de persones que han hagut de renunciar al lloguer del pis

El portaveu de Fem Poble – En Comú Podem, Daniel Carabantes, El portaveu de Fem Poble – En Comú Podem, Daniel Carabantes, ha posat l’accent en les persones afectades: “Moltes veïnes i veïns il·lusionades amb què es podrien beneficiar d’un lloguer assequible a un preu just, se senten indignades pel que es pot considerar una presa de pèl. És una indignitat que s’hagi jugat amb la gent així, i és que aquesta despesa extraordinària d’entrada suposa una barrera molt gran per a la majoria de gent”. Per aquesta raó, Fem Poble també demana al govern que faci públic el nombre de persones que han renunciat al pis un cop conegut el detall de les despeses extraordinàries.

Daniel Carabantes ha explicat que la incorporació d’aquests criteris d’accés i exigències de quanties addicionals com són el pagament per part de l’arrendatari de comunitat, la taxa d’escombraries o la instal·lació dels comptadors hauria d’haver estat indicat prèviament al conveni previ amb les promotores i que va ser aprovat públicament en sessió plenària tal com s’indica l’article 58.d del Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. I que, per tant, “se’ns va amagar als grups de l’oposició la incorporació d’aquestes clàusules que pel seu nombre considerem abusives”. És per això, que també reclamen al govern que es comprometi a què en els futurs convenis de cessió de drets de superfície per a la promoció d’habitatge de lloguer social s’inclogui i s’expliqui qui s’haurà de fer càrrec del pagament d’aquests sobrecostos. Finalment, Fem Poble considera que aquestes despeses extraordinàries “sorpresa” posen en evidència la desídia d’un govern que s’ha preocupat més de sortir a les fotos inaugurant els pisos – on, per cert, han denunciat que no convidessin a aquest acte als grups de l’oposició – que d’atendre a les preocupacions de les inquilines i inquilins i garantir així l’ús veritablement social d’aquests habitatges.

LINKS DE DESCARREGA:

Annex: Informació Extra

  • El conveni indica que el preu del lloguer serà de 7€/m2 de superfície útil, podent ser incrementat anualment amb l’IPC.
  • L’article 58.d del Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya indica que: “En el conveni es pot establir que per a la prestació de serveis especials o assistencials es puguin cobrar quanties addicionals a la renda, sense que en cap cas la quantia total a abonar per l’usuari superi la renda inicial màxima prevista per als habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer de preu concertat.”
  • En relació a la “renda inicial màxima prevista per als habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer de preu concertat”, en el cas de Sant Pere de Ribes som zona A2 i això significa que amb tots els serveis addicionals, no es pot superar un màxim de 10,01 €/m2 de superfície útil.