Hem aconseguit els pressupostos participatius!

Molt satisfets d’haver impulsat i contribuït des del principi en l’elaboració d’aquest projecte per a fomentar la participació de la ciutadania. Per a què la democràcia local no sigui només […]