El grup també portarà al ple municipal una moció per a la creació d’un cens de solars, parcel·les buides i immobles en estat de ruïna i la seva utilització en […]