Com és conegut, és difícil aconseguir coses des de l’oposició però nosaltres des de el primer dia hem apostat per treballar fortament en una oposició crítica, fiscalitzadora, però constructiva, que aposti i aconsegueixi millores per la ciutadania i que camini cap a un model de govern alternatiu que prioritzi les persones i no les fotos. En aquest camí el nostre grup ha reivindicat pla estratègic ambiciòs per abordar una dels principals reptes que tenim com ajuntem: garantitzar l’accès a l’habitatge. Per això vam arribar a un acord de mínims amb el govern per :

– Utilitzar la llei vigent 18/2007 per obrir expedients sancionadors als grans tenidors d’habitatges que especulin al municipi amb un parc d’habitatge buit. És a dir, grans multes a entitats com la SAREB (l’anomenat “banco malo”) com a mètode de pressió per a què posin el seu mercat d’habitatge a disposició en lloguer social a la ciutadania.A més de l’aplicació de la taxa pel cobrament per inspecció d’habitatge buit.

– Fer servir el Programa de Generalitat de la Borsa de mediació. Aquest és un programa pel qual l’Ajuntament pot arribar a un acord amb els propietaris de pisos privats pel qual a canvi que l’Ajuntament pugui disposar de l’habitatge per a lloguer social, aquest li bonificaria el 90{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} de l’IBI al propietari i la Generalitat es faria càrrec de l’assegurança de l’habitatge.

– L’ampliació del parc d’habitatge públict. El govern només s’ha compromés en l’acabament dels pisos del bloc ja construït del Parc Central.

– I finalment, la creació d’una subvenció municipal per al pagament de lloguer de l’habitatge que complementi la part de la ciutadania on no arriba els ajuts del MiFo i el Lloguer just.

Els ajuts seràn destinats a lloguers de com a màxim 600 € la mensualitat. Hi tindran dos línies d’accès.  El requisit d’entrada per poder optar a les bases serà tenir uns ingressos anuals inferiors als següents (segons unitat familiar):

Captura de pantalla 2017-08-01 a las 13.07.37

Línia 1: Ajuts a l’entrada: per als contractes signats a partir de l’1 de gener de 2017, aquest inclòs. En cas que en el moment de presentar la sol·licitud no s’hagi formalitzat el contracte de lloguer, les persones beneficiàries disposaran d’un termini d’un mes des de la notificació de l’ajut, per a la signatura del mateix, i aquest s’haurà de formalitzar i justificar sempre dins de l’any natural.

Línia 2: Ajuts fins al 20{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} del pagament del lloguer de les mensualitats 2017 per a contractes vigents en la data de presentació de la sol·licitud.

La partida destinada a aquests primers ajuts municipals serà en total de 50mil€.

Us informarem de quan surti exactament la convocatòria però les dades previstes seran que la recollida de sol·licituds comenci a les OAC del municipi el 3-4 de setembre i s’entendi a tot el mes. En tot cas és necessari esperar a la convocatòria formal.

Més informació:

fempoblespribes@gmail.com