Vers el debat per la incorporació de 7,8 milions d’euros de romanents de tresoreria de Sant Pere de Ribes per al pla de reactivació d’enguany des de Fem Poble hem tingut molt clar que voliem incidir al màxim en propostes per a la cohesió social i la dinamització de l’economia local i de proximitat.

???????? Aquí podeu llegir el balanç complet que fem dels acords i propostes: Balanç acords i propostes de Fem Poble

✊???? Hem aconseguit que el govern incorporés 1 milió d’euros per ampliar el parc d’habitatge públic i ara demanem que facin cas de l’estudi d’Habitat 3 i comencin a comprar el més aviat possible els habitatges per sota del preu de tempteig i retracte que tenim detactats i els destini a lloger accesible.
???? Encara que hem aconseguit afegir moltes propostes del nostre grup, el no compliment de la totalitat dels acords i el baix percentatge d’execució de les inversions (21{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9}) manquen la credibilitat i la confiança del govern del PSC i impedeixen donar un vot favorable per això hem optat per una abstenció que es critica, però que facilitarà que projectes positius per la ciutadania es posin en marxa.

✅ Hem aconseguit que el govern incorporés 1 milió d’euros per ampliar el parc d’habitatge públic i ara demanem que facin cas de l’estudi d’Habitat 3 i comencin a comprar el MÉS AVIAT possible els habitatges per sota del preu de tempteig i retracte que tenim detactats i els destini a lloger accesible.
✅ 400mil euros extres per accelerar el procés de les obres de millora del clavegueram, entenem que havent-hi recursos s’han d’incorporar per a millorar les infraestructures deficients que estan afectant la ciutadania i no per a accions cosmètiques a la via pública.
✅ Desfibril·ladors als nuclis de població més allunyats (incloses urbanitzacions).
✅ El·laborar un Pla de Salut municipal que s’ha aprovat el passat ple.
✅ Millorar la xarxa de transport públic garantint l’accés i la connexió als nuclis de població més allunyat:​ S’ha arribat un conveni amb l’associació de municipis pel transport públic (AMTU) i ara un tècnic està elaborant un estudi tècnic, per ara les diferents propostes que s’estan estudiant implicarien millorar alguna de les línies del transport interurbà en desús, generar un servei a demanda (TAD) amb una validadora de tiquets de bus amb la flota de taxis o un urbanet.
✅ Estudiar la creació d’un viver d’empreses o hotel d’empreses horitzontals a la zona industrial del municipi per diversificar l’economia i facilitar l’empedoria entre diferents sectors:​ ​Finalment el PRM inclou l’estudi per la dinamització dels polígons industrials del
municipi dins d’una estratègia comarcal.
✅ La rehabilitació dels locals comercials de titularització municipal per facilitar el seu loguer.​
✅ Explorar la viabilitat de la cessió de terrenys per a cooperatives de cessió d’ús d’habitatge mitjançant el catàleg de serveis de la Diputació.
✅ La rehabilitació del Teatre de Les Roquetes:​ Ja s’ha aprovat de forma plenaria el projecte i el plec de clàusules.
✅ La finalització de la segona fase d’El Local de Ribes:​ Encara que s’ha de dir que no s’ha licitat el projecte ni sembla creïble que es posi en marxa durant la legislatura.
✅ Ampliació Biblioteca Manuel de Pedrolo:​ Però el govern del PSC no s’ha fet cap estudi ni intenció en aquest sentit.
✅ Ampliació Biblioteca Josep Pla: ​ El projecte d’ampliació incorporant la planta superior s’està iniciant.
✅ Nova llar d’infants a Les Roquetes​: Malauradament el govern del PSC​ no ha fet res en aquest sentit encara comença a assumir que és un equipament necessari.
✅ Plantejar la rehabilitació de Can Pau Roig:​ Encara de forma incipient hi ha un projecte interessant sobre la taula per recuperar l’equipament municipal.

???? EIX Diari​ també es fa ressò de la posició de Fem Poble​ vers la incorporació de 7,8 milions d’euros dels romanents de tresoreria per al pla de reactivació d’enguany.