Encara que s’havia promès a les bases que els ajuts arribarien fins al 33% del cost de la instal·lació (amb un màxim de 2.000€), diversos veïns han rebut menys de 6 € després de fer la inversió.

https://youtube.com/shorts/2esbbKpqIpc

Fem Poble – En Comú Podem ha presentat un recurs contra l’Acord de la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2022 de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per l’adjudicació dels ajuts municipals per a instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i tèrmica i instal·lacions de biomassa per al 2022.

El grup s’ha fet ressò de diverses queixes ciutadanes publicades a les xarxes socials que feien referència a l’atorgament d’ajuts de només 5,39 € en un cas, i de 4,93 € en un altre. Des del grup entenem que els veïns i veïnes consideren que aquests irrisoris ajuts són una presa de pèl i que no compleixen l’objectiu d’afavorir i estimular amb fons públics l’autoproducció energètica. Després d’analitzar la resolució, Fem Poble ha detecat una sèrie d’anomalies que els fan concloure que el sistema d’atorgament ha sigut injust i no respòn a l’objectiu de facilitar la implantació domèstica d’energies renovables.  

Segons les bases, els ajuts arribarien fins a un 33% del total de la inversió feta, amb un topall de 2.000 € en cas de particulars i de 3.000 € en cas de comunitats de propietaris, associacions de veïns i associacions i entitats. La disponibilitat de crèdit dels ajuts era de 43 mil euros, en cas que la quantia d’ajuts fos superior al crèdit disponible, es prorratejaria proporcionalment aquest crèdit entre totes les sol·licituds. Dit això, Fem Poble ha pogut comprovar que el repartiment no ha sigut proporcional entre les concessions a les quals tenien dret els sol·licitants. Per al grup, el fet que a la resolució dels ajuts hi hagi dues sol·licituds als que se l’ha atorgat el màxim possible (2.000 €) i, en canvi, hi hagi dues que han rebut menys de 6 €, demostra que el sistema de repartiment no ha sigut proporcional i respectuós amb el que es va comprometre el govern a les bases.

Fem Poble, també recorda que ja van haver-hi problemes en l’adjudicació d’ajuts del 2021, ja que es va anunciar la convocatòria el 2 de novembre quan la data final del termini per rebre sol·licituds era el 12 de novembre. El que feia impossible arribar a tota la ciutadania i, per tant, la igualtat d’oportunitats per l’accés a aquests.

Al seu recurs, la formació demana poder accedir a l’expedient per tal de comprovar com s’han realitzat els càlculs del prorrateig, per analitzar si s’ha fet una distribució proporcional dels ajuts a què es tenien dret o simplement de la inversió feta. I per últim, que vist els inconvenients generats a la ciutadania s’augmenti el crèdit d’aquests ajuts per respondre a la totalitat de les adjudicacions a la que tenien dret les sol·licituds.