Fem Poble – En Comú Podem vam presentar una moció demanant a la Generalitat que anul·li l’increment dels peatges a la C-32. Com diversos grups també tenien iniciatives en aquest sentit finalment vam unificar-les en una única moció que es va presentar amb el suport de tot el plenari.

Moció de Fem Poble – En Comú Podem sobre l’increment dels peatges a l’autopista C-32 al 2023

Atès l’anunci del govern de la Generalitat pel que fa a la política de preus dels peatges que pujaran aquest 2023 entre un 6,6% i un 7,3%  i concretament als peatges d’Autcat ( C-32, eix Castelldefels- Sitges- El Vendrell) queden en el 7.3%.

Atès l’anunci del  govern de la Generalitat que a la  C-32, els recorreguts interns entre Cubelles (Garraf) i El Vendrell (Baix Penedès) passaran a ser gratuïts durant  el primer trimestre i que la bonificació en el peatge de Vallcarca passarà del 40% actual al 50%.  Aquests depenen totalment de la incorporació de la partida i de la dotació de 50 milions d’euros, en concepte de bonificacions,, als  pressupostos de la Generalitat que, a hores d’ara, estan pendent d’un fil i sobre la taula, davant per la dinàmica dilatòria que mposada en la negociació pressupostària que estan mantenint encara el govern i el principal partit de l’oposició, el PSC.

Atès que l’Estudi dels efectes dels peatges de la C-32 al Garraf i al Baix Penedès,  encarregat Consell Comarcal del Garraf de setembre de 2018, posa en evidència l’esforç econòmic i la penalització del peatges a la ciutadania i a les empreses del Garraf i del Baix Penedès en comparació amb altres comarques, sense que hi hagi una altra via que suposi una alternativa segura.

Atès que seguim patint greus dèficits en els serveis de transport en rodalies a la R i mentre no es facilitin alternatives i millores importants par a la mobilitat en ferrocarril de mercaderies per al territori, és  vital i necessària la  reivindicació que aquesta infraestructura, la C-32, estigui al servei del territori, de la ciutadania i de les seves empreses, amb preus justos per a accedir a l’àrea metropolitana, per trencar finalment amb el greu desequilibri que suposa l’actual situació.  

Atès que els municipis de les dues comarques, Garraf i Baix Penedès, segueixen mantenint  taxes d’atur de les més elevades del país i que les inversions al territori són encara insuficients.

ACORDS

1. Reclamar  a la Generalitat de Catalunya que deixi sense efecte el decret de pujada dels peatges que entrava en vigor a inici d’any. 

2.-Reclamar que  a la Generalitat de Catalunya que agilitzi els treballs per implantar altres mètodes de finançament i pagament, i que es posin en execució el més aviat possible per tal d’acostar-nos a una situació d’equilibri i igualtat territorial en l’ús de l’autopista.

3.Fer arribar aquests acords al conseller de territori, Juli Fernàndez i Olivares, a la  Mesa del Parlament i portaveus del Grups Parlamentaris, a la presidència del Consell Comarcal del Garraf i del Baix Penedès i als alcaldes i alcaldesses dels municipis del Garraf i Baix Penedès.