Fruit de les reunions de treball entre Fem Poble i PSC per al Pressupost 2017 i amb l’objectiu d’assegurar l’implicació i resolució per part del nostre ajuntament dels principals reptes imminents i de futur del nostre municipi, el nostre grup anuncia que des del nostre grau d’influència com a grup de l’oposició hem arribat a un acord amb l’equip de govern del PSC.

En cap cas aquest acord suposa que el nostre grup entrarà al govern de Sant Pere de Ribes, tampoc suposa un pacte de governabilitat més enllà de l’aprovació d’aquests pressupostos però sí un compromís de treball conjunt en els objectius i accions que es plantegen en aquest document.

Amb aquest acord l’equip de govern es comprometrà a complir durant aquest any les següents propostes programàtiques del nostre grup (tenint en compte que algunes hauran d’esperar a l’entrada de romanents de tresoreria a la primavera per a tenir partida pressupostària i que també algunes d’elles tindran un recorregut més llarg que l’exercici d’aquest pressupost):

Polítiques d’habitatge

– L’aplicació de la taxa que vàrem aprovar a les ordenances fiscals pel 2017 a Sant Pere de Ribes pel cobrament per inspecció d’habitatge buit. Com a mesura simultània a l’aplicació dels expedients abans citats en contra del grans tenidors d’habitatge.

– Utilitzar la llei vigent 18/2007 per obrir expedients sancionadors als grans tenidors d’habitatges que especulin al municipi amb un parc d’habitatge buit. És a dir, grans multes a entitats com la SAREB (l’anomenat “banco malo”) com a mètode de pressió per a què posin el seu mercat d’habitatge a disposició en lloguer social a la ciutadania.

  – Fer servir el Programa de Generalitat de la Borsa de mediació. Aquest és un programa pel qual l’Ajuntament pot arribar a un acord amb els propietaris de pisos privats pel qual a canvi que l’Ajuntament pugui disposar de l’habitatge per a lloguer social, aquest li bonificaria el 90{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} de l’IBI al propietari i la Generalitat es faria càrrec de l’assegurança de l’habitatge. Per tant, l’Ajuntament es compromet no només a treballar en aquest pla sinó a fer la campanya comunicativa adequada per arribar als possibles interessats d’aquesta proposta.

La construcció de més parc d’habitatge públic com a mesura paral·lela al pla anteriorment citat. Això és traduirà en l’acabament dels pisos del bloc ja construït del Parc Central.

La creació d’una subvenció municipal per al pagament de lloguer de l’habitatge que complementi la part de la ciutadania on no arriba els ajuts del MiFo i el Lloguer just. Posant especial atenció no només a situacions d’emergència habitacions, sinó a les famílies monoparentals i/o nombroses i als joves. L’objectiu és anticipar-se als riscos de l’exclusió social. Aquesta proposta té el compromís recíproc de que Fem Poble participarem i ens comprometrem a participar de la redacció de les bases i l’estudi previ.

Polítiques de mobilitat

– L’anàlisi mitjançant un estudi de la situació concreta en referència a la mobilitat. Incidint a les persones més allunyades del nucli urbà, posant èmfasi al col·lectiu de la gent gran i discapacitada. Que estudi analitzi la necessitat de vies alternatives per garantir el dret als veïns i veïnes als serveis públics (l’accés per exemple a l’Hospital Sant Camil i CAP’s) com la implementació d’un bus municipal o de mesures habituals de pobles petits com una furgoneta col·lectiva o un servei de taxis subvencionat per situacions de risc concretes. Entre aquestes propostes valorar també l’opció d’una OAC mòbil un dia a la setmana per a nuclis de població allunyats.

La bonificació del pagament de les targetes de transport almenys equiparant-los a les bonificacions que estant rebent els veïns del resta de la comarca, bé sigui perquè reben la subvenció del AMTU, o bé per que el mateix Ajuntament (com el cas de Canyelles) hi actua amb partida pròpia. Estem parlant d’una bonificació que beneficia als pensionistes i menors d’edat. En el cas del nostre municipi, pels arguments anteriorment citats, entenem que és necessària també bonificacions a veïnes i veïns amb valors de renta reduïts. Aquesta proposta té el compromís recíproc de que Fem Poble participarem i ens comprometrem a participar de la redacció de les bases i l’estudi previ.

Recollir les reivindicacions de sentit comú dels veïns i veïnes de Can Lloses i invertir en l’acondicionament dels carrers i l’accessibilitat al nucli urbà, tal i com van proposar als pressupostos participatius.

Consell Municipal d’Emergència Social i d’Habitatge

– Per a treballar el repte de les polítiques socials al nostre municipi entenem que cal la creació d’un Consell municipal d’Emergència Social i d’Habitatge, obert a la participació dels partits polítics, entitats socials locals i comarcals i veïns i veïnes interessats. Amb l’objectiu de debatre conjuntament sobre les problemàtiques concretes al nostre municipi i l’orientació de les polítiques del nostre Ajuntament. Considerem que seria una excel·lent eina a l’hora d’elaborar plans d’ocupació propis que responguin a les necessitats detectades pel conjunt d’agents socials del municipi.

Equipaments culturals

La rehabilitació del Teatre de Les Roquetes com un espai d’arts escèniques habilitat també com a cinema, que doni cobertura no només a les entitats locals sinó que ofereixi una agenda cultural municipal fonamental en un nucli amb tanta densitat demogràfica i tants pocs equipaments culturals.

La finalització de les obres del Local i la seva constitució com una espai xarxa entre els equipaments educatius i culturals del municipi. Amb la consolidació d’una sala habilitada per a grans esdeveniments.

– L’ampliació de la biblioteca Josep Pla i valorar el creixement de la Manuel de Pedrolo amb la possibilitat de traslladar alguna secció a un altre equipament del municipi. La consolidació i ampliació de dates de les aules d’estudi tant a Ribes com Les Roquetes.

Participació ciutadana

Consolidar el projecte dels pressupostos participatius i millorar col·lectivament les condicions d’aquest. Per que aquesta aposta sigui un èxit i millorem les eines de participació en política de la ciutadania cal prevenir i anticipar-se a les frustracions que puguin generar aquests. Per això també cal recollir propostes no guanyadores del procés després d’un debat col·lectiu amb la resta de forces polítiques. Moltes d’aquestes analitzaven problemes diaris del municipi de sentit comú.

Medi Ambient

– Continuar en la negociació amb la diputació per la implementació de l’energia a base de biomassa al nostre municipi, no només per aprofitar la massa forestal del nostre terme sinó per avançar en la implementació d’energies renovables i poder crear un circuit d’equipaments municipals que es sufraguin totalment amb una font d’energia neta.

En cas d’incompliment del conjunt d’aquest acord (o de punts concrets) per part del govern del PSC, sense ser aquesta infracció degudament justificada, el nostre grup ho entendrà com una falta greu a la credibilitat d’aquest govern i actuarà en conseqüència.

A Sant Pere de Ribes,

dimarts 20 de desembre de 2016

Fem Poble