Des de Fem Poble hem entomat el debat del pressupost 2017 amb l’objectiu d’aconseguir que aquest entomi els principals reptes del present immediat i futur del nostre municipi. Nosaltres hem entès que els pressupostos i els romanents de tresoreria de primavera han de formar part d’un mateix pla estratègic sobra la línia política a seguir durant l’any. Fruit d’aquest debat hem analitzat i detectat diferents problemàtiques que entenem necessiten accions urgents a l’alçada de la seva importància. I que així instarem a l’equip de govern i altres partits de l’oposició. Les nostres reclamacions aleshores no són només partides reflectides al pressupost, sinó compromisos polítics que blindin mesures per solucionar problemàtiques concretes. Aquest any enteníem que havíem de fer un esforç en polítiques d’habitatge i mobilitat.

Al document adjuntat hi podreu veure tot el nostre anàlisi i les nostres propostes i exigències.