Fem poble hem analitzat l’històric de de participació dels pressupostos participatius de Sant Pere de Ribes i es pot comprovar la clara tendència a la baixa en la participació d’aquesta eina des de que el 2019 es batés el rècord de vots emesos amb 2.337 vots.

Però, com element positu si que es pot destacar la recepció de 46 propostes el 2022, dada que creiem que és la més alta de totes les edicions. 

A més, cal destacar que aquesta edició la quantia d’aquests pressupostos participatius era de 170.000€, el que evidencia que encara no hem superat les xifres de la covid, ja que la primera edició (2016) la quantia era de 220.000€. 

Creiem que per tornar a reforçar aquesta eina és vital reforçar la quantia i demostrar que l’aposta en aquest procès va en augment. 

Finalment, és important posar de manifest que malgrat que el govern ha promès des de la primera edició millorar i augmentar la plataforma de participació, continua tractant-se d’un formulari web molt poc atractiu i d’una eina amb moltes mancances. Considerem que no hi ha excuses perquè la Diba té una disposa d’eines de participació digital per aquest tipus de processos de la que gaudeixen inclús municipis molt petits.

Cal democratitzar el projecte per poder fiscalitzar l’evolució de les propostes i què la ciutadania s’ho faci seu i deixi de ser un instrument d’un govern, per això és vital que hi hagin espais de deliveració i d’organització que superin l’àmbit dels partits polítics.

Propostes de millora dels Pressupostos Participatius

Per aquest motius i seguint la línia de les propostes de millora que hem anat fent des de Fem Poble – En Comú Podem, proposem:

  1. Augmentar la quantia dels Pressupostos Participatius a 300 mil euros.
  2. Que s’establixi una distinció entre dos categories, una de projectes petits (fins a 15 mil euros) i una altra de projectes grans (fins a 50mil euros).
  3. Encabir el projecte de Pressupostos Participatius en un projecte gobal d’eina de Participació Ciudana de Sant Pere de Ribes que a més de la citada eina inclogui la informació, actes i convocatòries dels Consells Municipals i permeti que s’impulsin audiències públiques, consultes populars no referàndaries, consultes des del govern i iniciatives ciutadanes.
  4. Fer servir l’eina de participació ciutadana digital de la Diba per a municipis.
  5. Que en aquesta eina es doni compte del grau de compliment de les propostes aprovades de cada any.
  6. Que s’estableixin els següents requisits per tal d’impulsar aquesta nova modalitat de consultes:
Audiències públiques500 signatures
Promoure la convocatòria de consultes populars no referendàries.1.000 signatures
Iniciatives ciutadanes500 signatures
  1. Que s’estableixi un organisme ciutadà a mode de coordinadora ciutadana que vetlli i refresqui l’esdeveniment i que es renovi cada any. És a dir, fer un procés participatiu més popular que faci la seva valoració anual i que presenti propostes i conclusions per debatre.
  2. Que en relació al punt anterior es contempli estudiar adoptar la figura del Defensor/a de la Ciutadania.
  3. Que es contempli l’esdevinement de presentació dels resultats i de les propostes guanyadores com una festa i acte públic que pugui ser televisat per donar-li més rellevancia i valor.

Que en la línia dels punts anteriors, que les noves bases tinguin un període d’exposició pública i es convoqui a la ciutadania a dir com milloraria el procés de Pressupostos Participatius i que una comissió tècnica reculli aquestes aportacions per després poder valorar políticament.