Al darrer ple, Fem Poble ens vam acollir a l’article nº10 del ROM (Reglament d’Organització Municipal) per exigir que ens responguès oralment i en sessió ordinaria l’equip de govern, vam registrar  aquest document amb 7 preguntes més de 24 hores abans com estipula el ROM.

Com podeu comprovar al vídeo, l’alcaldessa va refutar respondre en públic, al que nosaltres vam exigir que aleshores no podien escapar-se de respondre’ns al pròxim ple cosa de la que volien escapolir-se de totes les maneres i per això insisteix en “respondre per escrit”.

Insistirem, com no pot ser d’una altre manera, per a que com contempla la normativa l’equip de govern no fugi més de donar respostes a la ciutadania en obert i ens respongui a les següents preguntes al ple de desembre.

Mai més impunitat política!

PREGUNTES

Per la regidoria d’educació:

• Segons les darreres declaracions de l’equip de govern, l’institut Xaloc tindrà ubicació definitiva al C/ Agricultura. Ens agradaria saber el per què d’aquesta posició per part de l’equip de govern.

Per la regidoria de Serveis Socials:

• Des de les bases de Sant Pau, no s’ha pres cap decisió real des de la Comissió de Serveis a les Persones i portem des del setembre sense cap contingut, essent aquest mes on ni s’ha convocat la Comissió, justificant que no hi han temes a tractar. S’apropa l’hivern i han hagut moltes manifestacions al llarg del territori, en contra de certes companyies de subministraments bàsics per fer front a la pobresa energètica. Ens podria explicar quines mesures ha posat en marxa l’ajuntament de Sant Pere de Ribes?

Per a la regidoria de RRHH i/o l’alcalde accidental Josep Moya:

• Ens podeu explicar per què vau fer una contractació directa sense publicitat ni convocatòria pública el passat 12 d’agost, sent desfavorables (i declarant nul el contracte) els dos informes dels serveis jurídics de l’Ajuntament.

• Per què heu argumentat que la contractació era de màxima urgència si aquest és un lloc de treball que ja es recull anualment a la temporada d’estiu i tenint mes i mig per fer el concurs públic, d’ençà que es va aprovar la subvenció al juny (sabent que la tipologia de contracte laboral temporal permetia un concurs i no haver de registrar-se al DOGC ni al BOP) havent pogut realitzar el procés tal com demana la constitució en un termini d’entre 7 i 15 dies?

• En relació a aquest tema la nota de premsa que van publicar diu: “prevalent finalment l’informe de Recursos Humans que s’atenia al caràcter de màxima urgència que recull i estableix el Text Refós de l’Estatut de l’Empleat Públic i que permet nomenar personal temporal per proveir llocs de treball en aquests casos donant-se posteriorment compte al Ple (com també es va fer).” Ens podeu dir a quin capítol i article exacte del TREBEP recull el caràcter de “màxima urgència”?

• Ens podeu facilitar l’informe favorable de RRHH que heu citat a premsa? (El vam demanar per primera vegada el 27 de setembre).

Per a la regidoria de la dona:

• Li vam demanar reunió el passat dijous 9 de novembre per a què ens expliqués amb detall el projecte “Dona, La clau”. Encara restem a l’espera d’aquesta reunió. Al no haver-nos concertat dita reunió ens podria explicar en aquesta sessió plenària quins valors d’igualtat fomenta el projecta “Dona, La Clau” amb els tallers per a dones sobre cuina, manteniment de la llar i dels infants?