Skip to main content

El que no s’ha explicat del fallit Parc

???? Els últims dies hem llegit com l’alcaldessa es contradia culpant d’aquesta decisió primer a l’empresa, després a l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i d’altres al procés independentista. ???????? Aquesta història plena de fum i titulars és remunta a quan l’actual alcaldessa, Abigail Garrido, era regidora de Desenvolupament Econòmic el 2011. ???????? T’expliquem a EIX Diari tot el relat […]

La contractació il·legal del govern de S

La contractació il·legal del govern de Sant Pere de Ribes al detall

Tots els ciutadans tenen dret a l’accés a la feina pública d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Mitjançant publicitat de les convocatòries i de les seves bases, transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció amb independència i discrecionalitat tècnica, aquest dret constitucional va ser el que va trepitjar el […]