Daniel Carabantes recrimina que “el Sant Pere de Ribes que s’està dissenyant expulsa a un munt de generacions que es veuen forçades a marxar del seu poble”.

La formació prioritza també la defensa i millora dels serveis i equipaments públics i recorda que “cal transformar els aplaudiments del confinament en fets”.

Fem Poble – En Comú Podem ha presentat les seves propostes en matèria d’habitatge per a les eleccions municipals. La formació ha posat de manifest que en la darrera dècada la mitjana del preu del lloguer ha augmentat al municipi més d’un 36% (de 592 € el 2012 a 807 € el darrer 2022). És a dir, “el Sant Pere de Ribes que s’està dissenyant expulsa a un munt de generacions que es veuen forçades a marxar del seu poble o els obliga a viure de manera precària, com ha explicat el candidat de Fem Poble, Daniel Carabantes.

Graciela H. Falconi i Daniel Carabantes a la roda de premsa

Recorden que el Pla Local d’Habitatge porta caducat des del 2015 el que per al grup evidencia que el govern municipal no ha estat a l’altura i no ha sigut capaç de definir una estratègia per afrontar aquesta problemàtica en conjunt. Expliquen que el Pla Sectorial Territorial d’Habitatge de la Generalitat, Sant Pere de Ribes hauria de tenir el 2037 un 15% d’habitatge social i solidari, i que, en canvi, al municipi no s’està treballant per a avançar en aquesta direcció garantint per igual el dret a accedir a un habitatge tant a Ribes com a Les Roquetes.

Per tant, proposen la redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge fet de manera participativa en que s’escolti a la ciutadania i en la que proposen incloure: 

 1. La renovació immediata de la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens per poder aplicar la regulació del preu del lloguer que contempla la nova Ley de Vivienda.
 2. Creació d’un cens habitatges buits per recuperar aquests immobles i posar-los al servei de la ciutadania. Hem de facilitar l’habitatge dins del nucli urbà.
 3. En aquest sentit, aplicar també en les primeres ordenances fiscals el recàrrec del 150% de l’IBI a grans tenidors que tenen pisos buits tal com també està previst a la nova llei, per a fomentar el mercat del lloguer. 
 4. Iniciar una Modificació Puntual del POUM per establir l’obligatorietat de destinar un percentatge de les noves promocions (a partir de 10 habitatges) a Habitatge de Protecció Oficial preferiblement en règim de lloguer de com a mínim el 30% en les noves edificacions i grans rehabilitacions (600 m²) en sòl consolidat i del 50% per als sectors de nova implantació.
 5. L’adquisició de parcel·les buides per a impulsar noves promocions públiques en el nucli urbà.   
 6. L’adquisició d’habitatges en mal estat del centre antic per impulsar la seva cessió de llarga durada a canvi de la inversió per la seva rehabilitació (per a ús propi o de lloguer social) per promoure així també la dignificació del centre.
 7. La cessió temporal de sòl públic per fer habitatge social de lloguer mitjançant cooperatives d’habitatges. 
 8. Impulsar fórmules de finançament, subvencions o bonificacions fiscals per a que els petits propietaris d’habitatges buits que no reuneixen les condicions mínimes d’habitabilitat, i no disposen de recursos financers, puguin rehabilitar l’habitatge a canvi de posar-los a disposició de la borsa de pisos de lloguer social durant 10 anys.
 9. Elaborarar un Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis i Habitatges, prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica amb aprofitament d’energia renovable. 
 10. Ampliació i millora dels ajuts al lloguer per adequar-los als preus reals (els actuals ajuts només es donen a lloguers amb preus molt per sota de la mitjana oficial del municipi).
 11. Iniciar l’expropiació temporal dels pisos buits a aquells bancs i grans tenidors que no vulguin col·laborar amb l’Ajuntament, per exemple en la tramitació de lloguers socials en acord al previst al Decret llei 17/2019 d’habitatge.
 12. Impulsar habitatge industrialitzat – per reduir el temps d’execució de les obres i fer-ho més sostenible – per a allotjaments provisionals per a víctimes de violència de gènere i situacions d’emergència habitacional, com s’ha fet a Barcelona.
 13. Negociar amb la Generalitat (Agència Catalana de l’Habitatge) la compra compartida dels 27 pisos de pisos al municipi, propietat del fons voltor Blackstone per a destinar-los a lloguer social.
 14. Restringir les llicències per habitatges d’ús turístic per tal de frenar l’especulació amb el dret a l’accés a l’ús social de l’habitatge.
 15. Incrementar significativament els recursos per adquirir pisos fent servir el dret de tempteig o l’expropiació d’habitatges buits de grans tenidors.
 16. Impulsar la creació d’habitatges tutelats per a gent gran i per a persones amb diversitat  física i/o intel·lectual i en aquest sentit, reservar el 8% d’habitatges del parc públic per a persones amb diversitat funcional intel·lectual per impulsar la seva autonomia i vida independent.

I per una altra banda, Fem Poble – En Comú Podem també ha posat de relleu la necessitat de defensar i millorar els serveis i equipaments públics. La regidora Graciela Haydée Falconi ha recordat que “si alguna cosa hem après de la pandèmia de la COVID és que hem de protegir allò que ens cuida. I que defensar el bé comú és defensar uns serveis públics de qualitat amb recursos i bones condicions de treball.”  Per això, la formació diu que “cal transformar les paraules i els aplaudiments en fets i que, per tant, no pot ser que les nostres ciutats i els nostres serveis estiguin pensats per al lucre de gran d’empreses.”   En aquest sentit exqupliquen que la mercantilització dels nostres drets els acaba transformant en els privilegis d’uns pocs i cronifica la situació de desigualtat i discriminació que comporta que per exemple, la cura de les persones continuï recaient sobretot sobre les àvies, les treballadores migrants i les dones de classe treballadora. Per a Fem Poble, Sant Pere de Ribes n’és un bon exemple, ja que té tots els seus serveis externalitzats i la manca d’una empresa pública municipal ha comportat que en el darrer mandat hagi sigut incapaç inclús d’assumir la gestió directa temporal del complex esportiu Espai Blau en el moment que l’empresa externa va incomplir amb el pagament de la seva plantilla. 

És per tot plegat que proposen: 

 • Iniciar una mesa d’estudi per a la recuperació de la gestió pública de diversos serveis que publicarà informes públics de la situació de la viabilitat de la internalització de tots els serveis externalitzats. 
 • Remunicipalitzar el Servei d’Atenció Domiciliària i impulsant una Plataforma de Serveis que garanteixi la qualitat del servei i la dignificació d’aquests llocs de treball tan feminitzats i faciliti serveis a gent gran que pugui mantenir la seva autonomia a la llar (bugaderia, alimentació saludable, acompanyament). 
 • Per últim, en la línia de la millora dels serveis públics també proposen iniciar un pla de millora i manteniment de tots els equipaments culturals i esportius perquè ens trobem amb altes deficiències en especial el conjunt de les instal·lacions esportives. Així com la defensa de l’educació pública amb la construcció d’una segona llar d’infants a Les Roquetes i la creació d’un centre de formació professional.