El passat ple  28 de novembre  se’ns va presentar la fusió de dos consorcis sanitaris, després de que durant tot l’any hem anat assabentant-nos d’alguna informació pertinent a compte gotes, però fins fa dos setmanes no se’ns ha fet arribar tota la documentació, que com comprendran, a part del propi conveni també s’ha de tenir en compte els actius i passius i la situació dels treballadors i treballadores implicats. Que no és precisament poca cosa ( i més quan t’ho presenten el mateix ple dels pressupostos).

Recordem que un dels motius de pressió, també per part del nostre grup, és que el nostre municipi habia d’estar representat a la corresponent junta al tenir un dels hospitals afectats. En aquest sentit sabem que s’inclouria la renovació dels dos ascensors que tenen a l’hospital Sant Camil. També que s’ha aconseguit que el bus nocturn faci parada a l’hospital, sense entrar-hi. Malgrat això, s’ha de tenir en compte la mobilitat, un tema bastant caòtic i complicat, ja no només pel nostre municipi, sinó entre les dues comarques, on l’autobús passa cada hora… afectant evidentment tant a usuaris com a treballadors.

Sabem que els grups sindicals s’han mostrat favorables a aquesta fusió, veient alguns com una seguretat econòmica front la gestió actual que depèn de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del qual alguns ens han comentat que segons la seva opinió s’ha mostrat més preocupat per la búsqueda del nou hospital que per garantitzar el bon servei i gestió dels existents.

Segons els principals sindicats aquesta visió de seguretat econòmica prové de que la financiació en serà més fàcil, ja que la Generalitat estarà integrada al nou Consorci, mitjançant CatSalut.

Bé, l’actual sistema sanitari català no és el més riguròs, doncs malgrat que CatSalut sigui públic, no tenen per què adquirir el servei amb l’ens públic que el pot donar, que és l’Institut Català de la Salut, una empresa pública, adscrita al Departament de Salut, dedicada a la prestació d’atenció sanitària, sent proveïdora de CatSalut; però evidentment, la gestió que tots sabem i coneixem, és que al final s’ha anat apartant l’ICS per acabar tenint proveïdors privats externs. Per aquest motiu, des de Fem Poble instem a que la representació de l’Ajuntament de SPR dins d’aquest Consell Rector demani que la contractació dels serveis siguin amb l’ICS. Defensem la sanitat pública en tot moment!

Des del nostre grup tenim molts dubtes amb aquesta fusió, per les formes de com se’ns ha presentat i pel poc marge de temps per poder tenir en compte tots els factors. També ressaltar la poca participació de debat dins del Consorci, on el model no és gens progressista ni que pugui interpel·lar al poder popular. Per aquests motius, el nostre grup va decidir abstenir-se a la votació i fer seguiment i reivindicació la gestió pública.

Més informació: “El consorci sanitari de l’Alt Penedès i garraf entrarà en funcionament al gener